×
AddUp

Många fördelar

Vi gillar långsiktiga relationer, både med våra kunder och med vår personal. I detta finns både effektivitet och lönsamhet för alla parter. I ett långsiktigt samarbete med Add Up Bemanning AB finns ett stort antal konkreta fördelar för dig som kund.

Med Add Up får du:

Kostnadseffektivitet

Flexibilitet

Varumärkesfördelar

Ansvarstagande

Mångfald

Kontinuitet i personalgruppen

Professionalitet

Motiverade medarbetare

Trygghet

Erfarenhet

Pricksäker matchning

Marknadsföring

Personalledning

Tydlighet

Rak kommunikation

Leveranssäkerhet – Vi hittar rätt personal där andra går bet

Regelbunden uppföljning

Med Add Up slipper du:

Felmatchad personal

Hög timkostnad

Otillgänglighet

Långa beslutsvägar

Otrygga medarbetare

Hög personalomsättning

Obefintlig uppföljning av kundnöjdhet

Kontakta oss

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss och kanske ska vi boka in ett förutsättningslöst möte?

Kontakta oss