×
AddUp

Kroppsspråk

En stor del av den mänskliga kommunikationen är ickeverbal, det vill säga att det är långt ifrån bara vad vi säger som är viktigt, det är också hur vi säger det som spelar in hur kommunikationen kommer uppfattas av omgivningen.

För Add-Up Bemannings personal betyder kroppsspråket tre olika saker. För det första tänker vi på att vår vilja och vårt engagemang skall synas, vi vill uppfattas som framåtlutade i kommunikationen med andra. För det andra innebär det att vi tänker på ergonomin i vårt arbete för att undvika onödig belastning och förslitning. På så vis förblir vi friska och fysiskt kapabla under hela vårt yrkesliv. För det tredje så handlar det om vad vi har i våra händer under kortare pausar eller mindre väntetider, för vår personal är det inte aktuellt att ta fram mobiltelefonen för att på så vis underhålla sig själv. Om situationen kräver telefonkontakt är det självklart att använda mobilen, aldrig för att slå ihjäl tid.

Genom att tänka på vårt kroppsspråk kommer vår personal att visa att de vill, att de kan och de kommer att jobba på ett sunt och ergonomiskt sätt över tid.

Energi

Läs om hur vi ser på våra medarbetares energi.

Vårt sjunde kundlöfte