×
AddUp

Energi

Arbete är inom fysiken den energimängd som omvandlas när en förflyttning sker under inverkan av en kraft. Av detta förstår vi att för att ett arbete skall kunna genomföras krävs energi, och det är sant även på en arbetsplats.

Vi på Add-Up Bemanning väntar oss inte att vår personal skall ligga på en energinivå av 100% hela tiden, det är orealistiska förväntningar som på sikt riskerar att bränna ut människor. Det vi däremot är noggranna med att förmågan till tempoväxling. Att kunna öka energimängden för att möta en deadline eller ett måltal är viktigt för oss. Likaså att kunna spara energi när det är möjligt, det ger hållbarhet och uthållighet över tid.

Det fina med energi är att den kan delas, människor kan ge varandra energi och därmed lyfta varandra när det går trögt och är jobbigt. Att kunna tempoväxla, kunna ge energi och, för den delen, ta emot när man har det jobbigt gör Add-Up Bemannings personal explosiva när det behövs, uthålliga över tid och riktigt goda arbetskamrater för sina kollegor.

Passion

När vi pratar om passion menar vi att vara engagerad i det man gör just nu i syfte att göra ett så bra jobb man bara kan.

Vårt åttonde kundlöfte