×
AddUp

Att vara öppen för coaching

Att kunna ta till sig feedback är avgörande för att utvecklas, både i yrkeslivet och som människa.

All coaching vi ägnar oss åt tar avstamp i våra beteenden och syftar till ständig förbättring av vår insats hos våra kunder. Tack vare en rak och ärlig kommunikation med varandra kan vi stärka de beteenden som är önskvärda och eftertraktade, och samtidigt utveckla oss inom områden där vi kan göra bättre ifrån oss i framtiden.

Detta kräver tillit för att bli bekvämt och eftersom vi litar på varandra skapar vi förutsättningar för att framgångsrikt coacha fram utveckling och motivation. Att vara öppen för coaching innebär att vi har ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att bli bättre. Genom rak och tydlig feedback kan vi vara lite bättre imorgon än vad vi var igår.

Eftersom vi väljer att vara öppna för coaching tar vi ansvar för vår egen ständiga förbättringsprocess, och vårt mål är inte att vara överlägsna våra kollegor, utan att vara överlägsna vårt tidigare jag.

Att göra ”det lilla extra”

Att göra det lilla extra kommer vara skillnaden mellan att hålla hög klass och att vara elit.

Vårt tionde och sista kundlöfte