×
AddUp

Arbetsmoral

Diskussionen om moral och etik och vad som är vad dem emellan är lika gammal som den är intressant.

I alla kulturer har regler och lagar, både tydliga och oskrivna, haft en central roll och människor har bedömts utifrån etiska och moraliska perspektiv.

På Add-Up Bemanning är arbetsetik den uppsättning regler som gäller på en arbetsplats. Det kan handla om säkerhetsinstruktioner, hygienregler, rasttider och regler för rökning. Det kan också avse företagspolicy, värdegrunder och VD-direktiv och kollektivavtalade skyldigheter.

Arbetsmoral är hos oss medarbetarens efterlevnad av de regler man har att förhålla sig till. Att visa arbetsmoral innebär att våra medarbetare tar till sig de regler som gäller, frågar så att reglernas innebörd säkerställs och söker information om sådan saknas. Agerar vi så möjliggör vi hög arbetsmoral. Add-Up:s medarbetare gör sig medvetna om vad som gäller hos den kund man arbetar hos, och efterlever arbetsplatsen regelverk.

Att vi visar arbetsmoral gör att våra kunder kan ge oss förtroende och att lita på oss.

Detta är vårt femte kundlöfte.

Kroppsspråk

En stor del av den mänskliga kommunikationen är ickeverbal, det vill säga att det är långt ifrån bara vad vi säger som är viktigt, det är också hur vi säger det som spelar in hur kommunikationen kommer uppfattas av omgivningen.

Vårt sjätte löfte