×
AddUp

Anstränga sig

Den som alltid arbetar så att svetten lackar, är med överallt och går fram som en virvelvind på sin arbetsplats är den som får mest gjort. Eller??? Nej, kanske inte…

För att uppsatta mål skall kunna uppnås krävs i regel någon typ av ansträngning, det är ju självklart. Detta gäller i allra högsta grad på en arbetsplats, där det dessutom ofta är summan av flera människors ansträngning som gör att målen uppnås. Då funkar det inte om min station håller ett tempo som gör den till en flaskhals där jobben däms upp. Eller för den delen, om jag håller ett så högt tempo att stationen före och efter inte hinner med, i båda fallen skapas stress och irritation. Likaså blir det inte bra om jag opåkallat och i all välmening går runt och ”kollar läget” på andra stationer, pratar lite strunt och ser om jag kan hjälpa till lite kanske?

Att anstränga sig är i vår mening att vara disciplinerad och fokusera på sina arbetsuppgifter. Att se sin del och prioritera så att helheten blir så bra den bara kan bli. Inte att jobba så att svetten sprutar, utan att hålla ett tillräckligt högt tempo under en hel arbetsdag. Att lita på uppmätta processtider och vara lojal mot kunden och sina arbetskamrater i den meningen. Vi pratar mycket om det här i vårt företag, vi coachar vår personal i den riktningen och vet att eftersom vår personal anstränger sig, passar de in i våra kunders produktion.

Att anstränga sig är vårt fjärde kundlöfte.

Arbetsmoral

Arbetsmoral är hos oss medarbetarens efterlevnad av de regler man har att förhålla sig till.

Vår syn på arbetsmoral