Skip to content

Ett annorlunda bemanningsföretag!

Ett annorlunda bemanningsföretag!

Idén om ett bemanningsföretag som löser kundernas personalbehov och samtidigt verkar för hållbarhet och mångfald, föddes på ett hotellrum en mörk novemberkväll 2008.

Samtalet kretsade kring hur man skall fånga upp den talang som riskerar att gå till spillo, och vi enades om att vi borde göra något. Den tanken ville inte riktigt släppa taget utan följde med oss någonstans i bakhuvudet, tills möjligheten att förverkliga drömmen dök upp 2016. Den 24 november det året föddes Add Up Bemanning AB och har sedan dess hjälpt kunder med personalinhyrning och rekrytering genom att hitta kunnig, motiverad och engagerad personal. Att vi dessutom bidrar till våra kunders hållbarhetsarbete är ett mervärde vi är extra stolta över.

Vår personal kännetecknas av Add Up:s 10 beteenden:

Punktlighet, Positivitet, Förberedd, Anstränga sig, Arbetsmoral, Energi, Passion, Kroppsspråk, Öppenhet för coachning samt att göra det lilla extra.

Eftersom att det är beteenden det handlar om, är de helt valbara och därmed oberoende av kön, ålder, funktionsvariation eller etnicitet. Genom att jobba nära våra kunder och vår personal, vill vi ta ansvar för Add Up.s beteenden och göra dem till vårt kundlöfte, vår signatur.

Det är Add Up:s 10 beteenden som gör skillnaden, inte personalens eventuella funktionsvariationer.

Våra värderingar

Vi vill åstadkomma effektiva lösningar på våra kunders personalförsörjningsproblem och samtidigt leverera mervärden till företag, individer och samhället.

Detta skall vi göra på affärsmässiga grunder och med ett coachande förhållningssätt. Centralt i vår leverans är Add Up:s 10 beteenden: Punktlighet, Positivitet, Förberedd, Anstränga sig, Arbetsmoral, Energi, Passion, Kroppsspråk, Öppenhet för coachning samt att göra det lilla extra. Dessa beteenden är i vår mening valbara och helt oberoende av kön, ålder, funktionsvariation eller etnicitet.

Add Up Bemanning tror på att alla människor har ett grundläggande lika stort värde, så som det är fastslaget i FN:s konventioner. Vidare tror vi på att alla människor skall få möjlighet att visa vad de går för, och därmed förtjäna ett meningsfullt yrkesliv utifrån just dennes förutsättningar. Det betyder bland annat att vi beaktar diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning och håller dem som högst relevanta och viktiga. Vi är politiskt och religiöst obundna som organisation, vi tolererar inte mobbing och kränkande särbehandling. Vi är för en öppen och rak kommunikation, och bejakar vår egen ständiga förbättringsprocess.

Vi finns här för dig!

Anderas-Andersson2

Andreas Andersson

Regionchef Väst

Tel. 070-549 50 27
andreas.andersson@addup.se

Mia-Grund-Johansson2

Mia Grund Johansson

Regionchef Öst

Tel. 070-949 50 12
mia.grund.johansson@addup.se

Vår vision

Vi skall vara våra kunders naturliga val med avseende på personalförsörjning.
Detta genom leverans, utveckling, och positiv återkoppling.

Leverans

Att alltid leverera rätt personal med rätt kompetens och med största möjliga mervärde.

Utveckling

Att via ett coachande arbetssätt jobba med vår ständiga förbättring, så att vår personal gör ett ännu bättre jobb i morgon än vad de gjorde igår. Vi mäter, coachar, följer och återkopplar regelbundet.

Positiv återkoppling

Att komma med förslag på lösningar vi ser möjlighet till i våra kunders verksamhet. Att vara proaktiva och frikostigt dela med oss av erfarenheter och ”best practice”. Att följa upp och kommunicera förbättringar med både kund och personal.

Vad innebär hållbar bemanning?

CSR betyder Corporate Social Responsibility och beskriver idén att företag skall ta ansvar för hur de påverkar samhället. Ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Genom att använda Add Up Bemanning kan man påverka alla dessa tre områden i positiv riktning. Att hyra in vår personal kan öka våra kunders lönsamhet långsiktigt, och framgångsrika företag påverkar alltid samhället positivt.

Eftersom en del utav vår personal har funktionsvariationer och ofta kommer ifrån arbetslöshet, innebär inhyrning av oss att fler kommer i arbete och därmed betalar skatt, ett mervärde av ett samarbete med Add Up är alltså fler skattebetalare.

Vi eftersträvar att rekrytera så lokalt som möjligt för att undvika långa resor till och från arbete, detta är gynnsamt för både miljö och vår personal. Våra inköp av exempelvis arbetskläder görs lokalt, då vi även vill gynna lokal handel och undvika onödiga transporter.

När Add Up Bemanning hjälper en kund med personalförsörjning uppstår flertalet viktiga mervärden ur ett socialt perspektiv. Vi kan öka mångfalden med avseende på ålder, kön, etniskt ursprung och olika funktionsvariationer. Det är viktigt för oss att bryta utanförskap och att ingen grupp diskrimineras eller utestängs. Det är allmänt vedertaget att mångfald både är mer lönsamt och hållbart än motsatsen.

Betydelsen av att ha ett jobb att gå till och därmed ett socialt sammanhang att tillhöra, är för individen ovärderligt.

Auktoriserat Bemaningsföretag

Add Up Bemanning är från och med 2020 ett av Almega kompetensföretagen Auktoriserat Bemanningsföretag.


Det innebär att vi har kollektivavtal med alla LO-förbund och med Unionen och Akademikerförbundet. Det betyder också att vi noga sköter vår ekonomi och att vi betalar de skatter och avgifter som åligger oss.

Till auktorisationen hör också ett antal överenskomna etiska regler som vi efterlever. Vi kontrolleras årligen av en av Almega utsedd nämnd som borgar för att vi lever upp till vår höga ambitionsnivå. Detta innebär trygghet, både för våra kunder och för vår personal.