Skip to content
För företag

Vi gör det enkelt för våra kunder att vara med och ta ansvar.

Alla vet att hållbarhet och mångfald går hand i hand, det är heller inga nyheter att mångfald är mer lönsamt än motsatsen. Många upplever dock att det är svårt att rekrytera ur andra grupper än de man är van vid. Här vill vi beskriva hur vi kan hjälpa våra kunder att öka sin mångfald och skapa hållbarhet, utan att göra något annat än att lösa sitt personalbehov!

Talanger

Ca 50% av våra medarbetare har någon form av funktionsvariation. Vi möter olika personer med talanger som inte kommer till sin rätt, och det ser vi som slöseri med den viktigaste resursen vi har i samhället - Människor! Vi vill vara med och ta ansvar för att ändra på det.

Rekrytering

Med vår unika rekryteringsprocess och långa erfarenhet av att matcha in rätt person till rätt tjänst, görs våra medarbetares funktionsvariationer betydelselösa i sammanhanget, och kvar finner vi bara kompetens och hög motivation. 

Hållbarhet

Om du bemannar i din verksamhet med vår personal, är du med och tar ansvar för ett mer hållbart samhälle och en ökad mångfald.
Vad tror du att dina kunder tycker om det? Vi tror att de tycker att det är viktigt, och därför menar vi att det stärker våra kunders varumärke att använda Add Up Bemanning som leverantör.

Våra kundlöften

Vi på Add Up pratar ofta om våra tio beteenden som nyckeln till varför våra kunder trivs så bra med vår personal. 

Det som skiljer ett proffs från en glad amatör i idrottens värld är graden av förberedelse.

Träningsmängd, vila, utrustning och kosthållning är minutiöst uträknat och uppmätt. Åtgärder är vidtagna under en lång, lång tid för att vid ett givet tillfälle kunna prestera på absolut max! Lite så tänker vi också.

Att vara förberedd är att vara utvilad när man kommer till jobbet, att känna till och ha tänkt igenom dagens arbetsuppgifter. Att lämna sin arbetsplats i god ordning så att man inte måste börja dagen med att leta efter tex verktyg. Att vara ombytt och på rätt plats när arbetsdagen börjar, och att ha med sig det man behöver i matväg för att kunna prestera bra under en hel arbetsdag. Att vara förberedd är att ha hanterat det privata redan hemma, så att man kan koncentrera sig på sitt jobb. Att veta med vem man skall prata med om vad, och att ha koll på var man fyller på förbrukningsmateriel.

Att vara förberedd är ett medvetet val, och våra medarbetare väljer att förbereda sig, det är ett av skälen varför de är så uppskattade.

Att vara positiv är inte detsamma som att alltid vara glad, att ständigt gå runt med ett leende på läpparna och stråla ikapp med solen.

Att vara positiv är att finna kraft i motgång, att ha tillit till sin egen och andras förmåga. Att lyfta andra och göra dem bättre när man är glad, men att inte ta ner sin omgivning när man är arg eller ledsen. Att vara stolt över sitt arbete och att kommunicera rakt och tydligt med rätt person om man får problem. Att vara positiv är att ta tillvara god energi och att vara inställd på att problem är till för att lösas.

Att vara punktlig är förstås det samma som att passa tider, och i alla verksamheter måste tider passas flera gånger om dagen.

I vår mening är punktlighet dock långt mer än så. Att vara punktlig handlar om att hedra en överenskommelse, ett litet avtal som skall uppfyllas varje dag. Att vi lovar våra kunder punktlighet gör oss också pålitliga, och våra medarbetare blir då personal som man kan lita på.

Att vara punktlig är ett beteende och inte en egenskap och det innebär att man kan välja att vara punktlig eller att avstå. Vi lovar våra kunder punktlighet eftersom vår personal är pålitlig, det är vårt första kundlöfte.

Den som alltid arbetar så att svetten lackar, är med överallt och går fram som en virvelvind på sin arbetsplats är den som får mest gjort. Eller??? Nej, kanske inte…

För att uppsatta mål skall kunna uppnås krävs i regel någon typ av ansträngning, det är ju självklart. Detta gäller i allra högsta grad på en arbetsplats, där det dessutom ofta är summan av flera människors ansträngning som gör att målen uppnås. Då funkar det inte om min station håller ett tempo som gör den till en flaskhals där jobben däms upp. Eller för den delen, om jag håller ett så högt tempo att stationen före och efter inte hinner med, i båda fallen skapas stress och irritation. Likaså blir det inte bra om jag opåkallat och i all välmening går runt och ”kollar läget” på andra stationer, pratar lite strunt och ser om jag kan hjälpa till lite kanske?

Att anstränga sig är i vår mening att vara disciplinerad och fokusera på sina arbetsuppgifter. Att se sin del och prioritera så att helheten blir så bra den bara kan bli. Inte att jobba så att svetten sprutar, utan att hålla ett tillräckligt högt tempo under en hel arbetsdag. Att lita på uppmätta processtider och vara lojal mot kunden och sina arbetskamrater i den meningen. Vi pratar mycket om det här i vårt företag, vi coachar vår personal i den riktningen och vet att eftersom vår personal anstränger sig, passar de in i våra kunders produktion.

Att anstränga sig är vårt fjärde kundlöfte.

Diskussionen om moral och etik och vad som är vad dem emellan är lika gammal som den är intressant.

I alla kulturer har regler och lagar, både tydliga och oskrivna, haft en central roll och människor har bedömts utifrån etiska och moraliska perspektiv.

På Add-Up Bemanning är arbetsetik den uppsättning regler som gäller på en arbetsplats. Det kan handla om säkerhetsinstruktioner, hygienregler, rasttider och regler för rökning. Det kan också avse företagspolicy, värdegrunder och VD-direktiv och kollektivavtalade skyldigheter.

Arbetsmoral är hos oss medarbetarens efterlevnad av de regler man har att förhålla sig till. Att visa arbetsmoral innebär att våra medarbetare tar till sig de regler som gäller, frågar så att reglernas innebörd säkerställs och söker information om sådan saknas. Agerar vi så möjliggör vi hög arbetsmoral. Add-Up:s medarbetare gör sig medvetna om vad som gäller hos den kund man arbetar hos, och efterlever arbetsplatsen regelverk.

Att vi visar arbetsmoral gör att våra kunder kan ge oss förtroende och att lita på oss.

Detta är vårt femte kundlöfte.

En stor del av den mänskliga kommunikationen är ickeverbal, det vill säga att det är långt ifrån bara vad vi säger som är viktigt, det är också hur vi säger det som spelar in hur kommunikationen kommer uppfattas av omgivningen.

För Add-Up Bemannings personal betyder kroppsspråket tre olika saker. För det första tänker vi på att vår vilja och vårt engagemang skall synas, vi vill uppfattas som framåtlutade i kommunikationen med andra. För det andra innebär det att vi tänker på ergonomin i vårt arbete för att undvika onödig belastning och förslitning. På så vis förblir vi friska och fysiskt kapabla under hela vårt yrkesliv. För det tredje så handlar det om vad vi har i våra händer under kortare pausar eller mindre väntetider, för vår personal är det inte aktuellt att ta fram mobiltelefonen för att på så vis underhålla sig själv. Om situationen kräver telefonkontakt är det självklart att använda mobilen, aldrig för att slå ihjäl tid.

Genom att tänka på vårt kroppsspråk kommer vår personal att visa att de vill, att de kan och de kommer att jobba på ett sunt och ergonomiskt sätt över tid.

Arbete är inom fysiken den energimängd som omvandlas när en förflyttning sker under inverkan av en kraft. Av detta förstår vi att för att ett arbete skall kunna genomföras krävs energi, och det är sant även på en arbetsplats.

Vi på Add-Up Bemanning väntar oss inte att vår personal skall ligga på en energinivå av 100% hela tiden, det är orealistiska förväntningar som på sikt riskerar att bränna ut människor. Det vi däremot är noggranna med att förmågan till tempoväxling. Att kunna öka energimängden för att möta en deadline eller ett måltal är viktigt för oss. Likaså att kunna spara energi när det är möjligt, det ger hållbarhet och uthållighet över tid.

Det fina med energi är att den kan delas, människor kan ge varandra energi och därmed lyfta varandra när det går trögt och är jobbigt. Att kunna tempoväxla, kunna ge energi och, för den delen, ta emot när man har det jobbigt gör Add-Up Bemannings personal explosiva när det behövs, uthålliga över tid och riktigt goda arbetskamrater för sina kollegor.

När vi pratar om passion menar vi att vara engagerad i det man gör just nu i syfte att göra ett så bra jobb man bara kan. Att vara stolt över den pusselbit man själv bidrar med i den stora helheten.

Oavsett vilken tjänst som våra kandidater söker hos oss, är det meriterande att ha en hobby eller ett fritidsintresse som de brinner starkt för. Att ha något utanför arbetet som verkligen fångar ens intresse och engagemang är väldigt värdefullt för oss. Det kan handla om motorcyklar, musik, film, resor, flugfiske eller akvarellmålning eller vad som helst egentligen. Har man en sådan passion kan man alltid hitta motivation och energi, även om det man för stunden är sysselsatt med inte är ens drömjobb. Vi ser också att våra anställda med en sådan passion mår bättre och är friskare, har högre närvaro, och närvarande personal bidrar i högre utsträckning till ett långsiktigt resultat.

Att bejaka vår personals passion ger oss engagerade medarbetare, och engagerade medarbetare gör alltid ett bra jobb.

Att kunna ta till sig feedback är avgörande för att utvecklas, både i yrkeslivet och som människa.

All coaching vi ägnar oss åt tar avstamp i våra beteenden och syftar till ständig förbättring av vår insats hos våra kunder. Tack vare en rak och ärlig kommunikation med varandra kan vi stärka de beteenden som är önskvärda och eftertraktade, och samtidigt utveckla oss inom områden där vi kan göra bättre ifrån oss i framtiden.

Detta kräver tillit för att bli bekvämt och eftersom vi litar på varandra skapar vi förutsättningar för att framgångsrikt coacha fram utveckling och motivation. Att vara öppen för coaching innebär att vi har ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att bli bättre. Genom rak och tydlig feedback kan vi vara lite bättre imorgon än vad vi var igår.

Eftersom vi väljer att vara öppna för coaching tar vi ansvar för vår egen ständiga förbättringsprocess, och vårt mål är inte att vara överlägsna våra kollegor, utan att vara överlägsna vårt tidigare jag.

Att göra det lilla extra kommer vara skillnaden mellan att hålla hög klass och att vara elit.

Vad vi menar med att göra det lilla extra kan vara svårt att klä i ord, men för oss handlar det om att betrakta ett upptäckt problem som sitt eget, tills det är löst eller överlämnat i behöriga händer. Att inte hoppa över skräpet på golvet, utan att slänga det i rätt återvinningsbehållare, även om det inte är en själv som lagt det där från början. Följande exempel från verkligheten tycker vi gestaltar beteendet att göra det lilla extra på ett bra sätt.

I samband med ett besök hos en av våra kunder uppstod en liten väntetid, då jag ombads slå mig ner i kundens pausrum. Efter en liten stund kom en medarbetare in för att avnjuta sin medhavda lunch. Medarbetaren tog fram sin lunchlåda ur kylskåpet och ställde in den i mikrovågsugnen och vred upp tiduret till 5 minuter. Därefter uppmärksammar vederbörande att diskhon är överfylld med smutsig disk. Koppar, tallrikar och assietter blandat med bestick och glas. Diskmaskinen är dessutom full av ren disk. Utan vidare uppmaning plockar denna hjälte ur diskmaskinen, och fyller den samma med den smutsiga disken ur diskhon under den tid ugnen tog på sig för att värma upp lunchen. Det är inte säkert att någon ens märkte vad som precis hände, troligen fick inte denne medarbetare ens ett tack för sin insats. Det är det som är att göra det lilla extra, att få saker att flyta lite bättre. För att man kan, inte för att man får medalj för det.

Det som skiljer ett proffs från en glad amatör i idrottens värld är graden av förberedelse.

Träningsmängd, vila, utrustning och kosthållning är minutiöst uträknat och uppmätt. Åtgärder är vidtagna under en lång, lång tid för att vid ett givet tillfälle kunna prestera på absolut max! Lite så tänker vi också.

Att vara förberedd är att vara utvilad när man kommer till jobbet, att känna till och ha tänkt igenom dagens arbetsuppgifter. Att lämna sin arbetsplats i god ordning så att man inte måste börja dagen med att leta efter tex verktyg. Att vara ombytt och på rätt plats när arbetsdagen börjar, och att ha med sig det man behöver i matväg för att kunna prestera bra under en hel arbetsdag. Att vara förberedd är att ha hanterat det privata redan hemma, så att man kan koncentrera sig på sitt jobb. Att veta med vem man skall prata med om vad, och att ha koll på var man fyller på förbrukningsmateriel.

Att vara förberedd är ett medvetet val, och våra medarbetare väljer att förbereda sig, det är ett av skälen varför de är så uppskattade.

Att vara positiv är inte detsamma som att alltid vara glad, att ständigt gå runt med ett leende på läpparna och stråla ikapp med solen.

Att vara positiv är att finna kraft i motgång, att ha tillit till sin egen och andras förmåga. Att lyfta andra och göra dem bättre när man är glad, men att inte ta ner sin omgivning när man är arg eller ledsen. Att vara stolt över sitt arbete och att kommunicera rakt och tydligt med rätt person om man får problem. Att vara positiv är att ta tillvara god energi och att vara inställd på att problem är till för att lösas.

home-testimonial-01
“Fusce suscipit varius euismod. Aliquam erat volutpat. Quisque ac ullamcorper risus. Morbi lacinia lacinia tempus in hac habitasse platea.
Robart Brown
CEO of Artbees
home-testimonial-02
“Fusce suscipit varius euismod. Aliquam erat volutpat. Quisque ac ullamcorper risus. Morbi lacinia lacinia tempus in hac habitasse platea.
John David
CEO of Artbees
home-testimonial-03
“Fusce suscipit varius euismod. Aliquam erat volutpat. Quisque ac ullamcorper risus. Morbi lacinia lacinia tempus in hac habitasse platea.
Melina Smith
CEO of Artbees

Varför Add Up?

När man väljer en leverantör eller utav något skäl är ute efter att byta leverantör, är det viktigt att man har klart för sig vad man har för förväntningar på det nya samarbetet. Nedan ser du lite av vad du kan förvänta dig av oss.

Som alla bemannings och rekryteringsföretag bygger vi verksamheten kring kostnadseffektivitet och flexibilitet.
Men det är inte det som gör oss unika, det finns många anledningar till att använda Add Up som leverantör.

Du skall välja oss först och främst för att du har ett personalbehov som du vill hitta en effektiv lösning på, vi hittar rätt personal tack vare att vi rekryterar ur breda och många kanaler. Vår personal är väldigt uppskattad hos kund inte bara på grund av sin kompetens, utan också för att vi jobbar med en tydlig uppförandekod.

Vi tar tillvara talang som andra missar och matchar den mot våra kunders behov, tillsammans med våra kunder tar vi ett socialt ansvar, och bygger på så sätt kundnytta, individnytta och samhällsnytta.

Ett samarbete med Add Up stärker ert varumärke!

Vi marknadsför även våra kunder i sociala media, då vi anser det viktigt att lyfta fram ansvarstagande aktörer på arbetsmarknaden.

Kontakta oss för ett inledande samtal,
vi är intresserade utav din verklighet!