×
AddUp

Våra värderingar.

Vi vill åstadkomma effektiva lösningar på våra kunders personalförsörjningsproblem och samtidigt leverera mervärden till företag, individer och samhället.

Detta skall vi göra på affärsmässiga grunder och med ett coachande förhållningssätt. Centralt i vår leverans är Add Up:s 10 beteenden: Punktlighet, Positivitet, Förberedd, Anstränga sig, Arbetsmoral, Energi, Passion, Kroppsspråk, Öppenhet för coachning samt att göra det lilla extra. Dessa beteenden är i vår mening valbara och helt oberoende av kön, ålder, funktionsvariation eller etnicitet.

Add Up Bemanning tror på att alla människor har ett grundläggande lika stort värde, så som det är fastslaget i FN:s konventioner. Vidare tror vi på att alla människor skall få möjlighet att visa vad de går för, och därmed förtjäna ett meningsfullt yrkesliv utifrån just dennes förutsättningar. Det betyder bland annat att vi beaktar diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning och håller dem som högst relevanta och viktiga. Vi är politiskt och religiöst obundna som organisation, vi tolererar inte mobbing och kränkande särbehandling. Vi är för en öppen och rak kommunikation, och bejakar vår egen ständiga förbättringsprocess.