×
AddUp

Vår vision

Vi skall vara våra kunders naturliga val med avseende på personalförsörjning. Detta genom leverans, utveckling, och positiv återkoppling.

Leveransär att alltid leverera rätt personal med rätt kompetens och med största möjliga mervärde.

Utvecklingär att via ett coachande arbetssätt jobba med vår ständiga förbättring, så att vår personal gör ett ännu bättre jobb i morgon än vad de gjorde igår. Vi mäter, coachar, följer och återkopplar regelbundet.

Positiv återkopplingär att komma med förslag på lösningar vi ser möjlighet till i våra kunders verksamhet. Att vara proaktiva och frikostigt dela med oss av erfarenheter och ”best practice”. Att följa upp och kommunicera förbättringar med både kund och personal.

Johan Henriksson

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer!

Läs mer