×
AddUp

Vad innebär hållbar bemanning?

CSR betyder Corporate Social Responsibility , och beskriver iden att företag skall ta ansvar för hur de påverkar samhället. Ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Genom att använda Add Up Bemanning kan man påverka alla dessa tre områden i positiv riktning. Att hyra in vår personal kan öka våra kunders lönsamhet långsiktigt, och framgångsrika företag påverkar alltid samhället positivt.

Eftersom en del utav vår personal har funktionsvariationer och ofta kommer ifrån arbetslöshet, innebär inhyrning av oss att fler kommer i arbete och därmed betalar skatt, ett mervärde av ett samarbete med Add Up är alltså fler skattebetalare.

Vi eftersträvar att rekrytera så lokalt som möjligt för att undvika långa resor till och från arbete, detta är gynnsamt för både miljö och vår personal. Våra inköp av exempelvis arbetskläder görs lokalt, då vi även vill gynna lokal handel och undvika onödiga transporter.

När Add Up Bemanning hjälper en kund med personalförsörjning uppstår flertalet viktiga mervärden ur ett socialt perspektiv. Vi kan öka mångfalden med avseende på ålder, kön, etniskt ursprung och olika funktionsvariationer. Det är viktigt för oss att bryta utanförskap och att ingen grupp diskrimineras eller utestängs. Det är allmänt vedertaget att mångfald både är mer lönsamt och hållbart än motsatsen.

Betydelsen av att ha ett jobb att gå till och därmed ett socialt sammanhang att tillhöra, är för individen ovärderligt.