×
AddUp

Auktoriserat Bemaningsföretag

AddUp Bemanning är från och med 2020 ett av Almega kompetensföretagen Auktoriserat Bemanningsföretag.


Det innebär att vi har kollektivavtal med alla LO-förbund och med Unionen och Akademikerförbundet. Det betyder också att vi noga sköter vår ekonomi och att vi betalar de skatter och avgifter som åligger oss.

Till auktorisationen hör också ett antal överenskomna etiska regler som vi efterlever. Vi kontrolleras årligen av en av Almega utsedd nämnd som borgar för att vi lever upp till vår höga ambitionsnivå. Detta innebär trygghet, både för våra kunder och för vår personal.

Kontakta oss

Om du har några frågor om oss på AddUp är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter